Den veteránů

Dne 11. listopadu si připomeneme Den válečných veteránů.

Slaví se zejména v Evropě a v USA jako Den památky, Den příměří, nebo Den veteránů. Od roku 2004 je tento významný den připomínán i v České republice.

Dne 11. listopadu 1918 v 11 hodin bylo ve vlakovém voze severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi zeměmi Dohody a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války.

Tradice oslav konce 1. světové války se začala rodit již při prvním výročí dne příměří, 11. listopadu 1919, kdy byl tento den připomínán v Londýně, Paříži i dalších městech dohodových států.

Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. To má svůj původ v básni Na flanderských polích, kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres.

Na polích ve Flandrech divoké máky rostou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky, je možná slyšet zpívat skřivánky, zde dole kanóny jen svoji píseň řvou.
My už však nevstanem a je to možná zdání, že včera ještě žili jsme a byli milováni.
Teď jenom tiše ležíme na polích flanderských.
Náš boj však zase jiní převezmou. Do vašich rukou dáme my teď svou hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal, že jsme tu padli zbytečně.
Jen máky porostou na polích flanderských.

Odjezd válečných zajatců po skončení první světové války. Dobříšské nádraží v listopadu 1918

Předchozí příspěvek
Další příspěvek