Expozice

Tematické okruhy:

1. Archeologická Dobříš

pravěk, středověk, raný novověk

Patron: Václav I. (1205-1253)

2. Dobříš v Habsburské monarchii

17. – 19. století

Patron: hrabě Jeroným Mannsfeld (1842-1881)

3. První republika

Patron: Ludvík Kopáček (1870-1948)

4. Dobříš v reálném socialismu

Patron: Jan Drda – spisovatel

5. Město rukavic

Patron: Josef Šefránek – ředitel Rukavičkářských závodů

6. Světové války a Dobříš

Patron: genmjr. in memoriam Josef Balabán

Sbírka

Sbírka Muzea města Dobříše je součástí „Centrální evidence sbírek muzejní povahy Ministerstva kultury“ (CES) pod evidenčním číslem SMD/017-12-14/439018 od 21. září 2018. Skládá se ze tří podsbírek a má dohromady zhruba 20 000 exponátů.

Podsbírka č. 1 – Fotografie, fotonegativy na skle, fotoalba, obrazy

Podsbírka č. 2 – Knihy, dokumenty, spisy, kroniky, periodika, plakáty

Podsbírka č. 3 – Předměty, přenosová zařízení a záznamy.