Akce připravované na rok 2024

Na letošní rok muzeum chystá minimálně tři výstavy, přednášky předních českých historiků a archeologů, ale i místních pamětníků či znalců. Turistická sezóna začíná v dubnu otevřením konferenční místnosti a klubu v přízemí muzea. Od května do srpna bude probíhat výstava modelů letadel souvisejících s historií regionu, která by měla být završena křtem publikace o historii letectví na Příbramsku. Na červen je plánovaná vzpomínková akce při příležitosti 130 výročí narození pplk. Josefa Balabána u hájovny Obora a na ni navazující Muzejní noc v Kopáčkově domě. Na říjen je plánovaná výstava s prvorepublikovou tématikou. Muzeum města Dobříše je otevřeno návrhům na možné výstavy od místních sběratelů, které tematicky ani nemusí nutně souviset s historií.

Předchozí příspěvek
Další příspěvek