Novinky a články o Muzeu

Stále se u nás něco děje, a proto jsme se rozhodli se o to s Vámi podělit. V této sekci naleznete jak důležité informace přímo související s muzeem, tak i nejrůznější zajímavosti ze současnosti, ale i z historie.

Zajímavosti | Aktuality o muzeu a výstavách

Víte, co je Chanuka?

28.12.2017 | Zajímavosti
Často si v tomto předvánočním čase připomínáme nejrůznější křesťanské tradice a zvyky. V souvislosti s naší stálou expozicí o židovství bychom se však protentokrát zmínili také o židovských svátcích. Mezi nejznámější a nejvýznamnější náboženské slavnosti patří především „Svátek zasvěcení“ (hebrejsky „Chanuka“).
Víte, co je Chanuka?

Svátek zasvěcení neboli Chanuka, připomíná boží pomoc v době nouze a slaví se právě v zimním období. O jejich oblíbenosti svědčí slova Talmudu: „I kdyby byly všechny svátky zapomenuty, Chanuka a Purim nikdy nazaniknou."  O svátku zvaném „Purim" si povíme zase příště. Teď ale pár slov o Chanuce, jinak zvané také jako „Svátek světel".

Chanuka se slaví od 25. kislevu do 2. tevetu hebrejského kalendáře (většinou prosinec). Svátek upomíná na vítězství Židů nad vojsky Antiocha IV., seleukovského panovníka Sýrie, jenž v druhé polovině 2. stol. př. o. l. ovládal Zaslíbenou zemi. Když Židé po třech letech bojů vyhnali vetřelce, znovu zasvětili jeruzalémský chrám boží službě. Zapálili též sedmiramenný svícen (hebrejský „menora") a tu došlo k zázraku. Jediná konvička posvátného oleje, kterou Židé našli, měla udržovat plamen jeden den, ale nakonec vystačila na celých osm dní. Přesně tak dlouho trvalo, než připravený nový olej.

Na paměť této události se v židovských domech zapalují světla v osmiramenném svícnu, který se nazývá „chanukija" První večer se zažíhá jedno světlo a každý další vždy o jedno víc, až osmý den svícen září v plné kráse. Chanukije mají nejrůznější tvary a jejich zapalování provází zpěv hymnu „Skalní pevnost mé spásy". Jeho text vznikl ve 13. století v Německu a tradiční melodie tamtéž v 15. století.

Oblíbeným chanukovým pokrmem se staly horké koblihy.

(z knihy Židé - Dějiny a kultura; Židovské muzeum v Praze, 2007)

Přidejte komentář k článku