Novinky a články o Muzeu

Stále se u nás něco děje, a proto jsme se rozhodli se o to s Vámi podělit. V této sekci naleznete jak důležité informace přímo související s muzeem, tak i nejrůznější zajímavosti ze současnosti, ale i z historie.

Obecné | Aktuality o muzeu a výstavách

Jak pokračují práce na vznikajícím muzeu v Dobříši?

02.03.2015 | Obecné
Je to již více než rok, kdy začal Muzejní spolek Dobříšska aktivně pracovat na otevření nového muzea v Kopáčkově domě v Dobříši. Jak tento rok probíhal a jak pokračují práce na projektu?
Jak pokračují práce na vznikajícím muzeu v Dobříši?

Požádali jsme ředitelku muzea Bc. Elišku Březinovou o malé ohlédnutí za usilovnou prací několika nadšenců, kteří na vzniku muzea pracují:

„Na počátku roku 2014 jsme zažádali o několik dotací, které nás přiblížily k otevření muzea. Povedlo se nám získat finanční prostředky od Středočeského kraje a města Dobříš na vznik malé expozice o Májových slavnostech, která již probíhala v prostorách v Kopáčkova domu. Tu během slavností navštívilo kolem pěti set návštěvníků, kteří neskrývali své nadšení z výstavy.

Díky největšímu grantu, který jsme získali od Nadace ČEZ, jsme na konci léta začali upravovat prostory v Kopáčkově domě. Díky majitelce společnosti SIKO, paní Valové, jsme dostali kompletní materiál pro rekonstrukci sociálních zařízení v domě.
V průběhu celého roku pracujeme na vzniku podoby expozic, které se budou věnovat rukavičkářství, židovské kultuře v Dobříši, historii města Dobříš, vodohospodářství v Dobříši a v neposlední řadě také Ludíkovi Kopáčkovi. Největší část našeho muzea bude věnována rukavičkářskému řemeslu, najdete zde i plně funkční rukavičkářskou dílnu.

Ve spolupráci s novým vedením města se díky zápůjčkám exponátů otevře i expozice týkající se historie města Dobříše. Výstava vodohospodářství, na které usilovně pracují zaměstnanci Vodohospodářské společnosti Dobříš, by měla být interaktivní a zaměřovat se i na malé návštěvníky, kteří se budou chtít dozvědět více o vodě a jejím koloběhu.

Nyní usilovně pracujeme na finální podobě expozice a vše směřujeme k tomu, abychom na letošní Májové slavnosti měli otevřeno pro první návštěvníky. 
Chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhají jak finančně tak i těm, kteří přiloží ruku k dílu při stěhování exponátů či donesou své poklady z historie týkající se všech expozic v budoucím Muzeu Dobříš."

Za redakci DA držíme tomuto nevídanému projektu palce a věříme, že se Muzejnímu spolku podaří muzeum na Májové slavnosti otevřít.

Přidejte komentář k článku