O muzeu Dobříš

Muzeum Dobříš pod svou střechou skrývá celou škálu zajímavých exponátů, které návštěvníkům postupně odhalují historické střípky města Dobříš. Kromě exponátů, které zahrnují od drobných předmětů až po rozměrné rukavičkářské stroje, zde naleznete i řadu interaktivních prvků a modelů. Pro návštěvníky zde navíc pořádáme netradiční workshopy a akce.

Historie

Jak to vlastně všechno začalo? První nápad na realizaci muzea vznikl již na podzim roku 2011 na podnět současného zastupitele města Radka Vystyda a jeho otce, kterého s výrobou rukavic spojuje velká část života. V květnu 2013 v Dobříši vzniklo nové občanské sdružení, Muzejní spolek Dobříšska, o. s., s cílem vybudovat v Dobříši takové muzeum, kde se bude moci výroba rukavic veřejně prezentovat. Spolek aktivně zažádal o finanční podporu a vyhlásil veřejnou sbírku potenciálních exponátů do nového muzea.

Ohlas veřejnosti s darováním exponátů byl značný, povedlo se získat nezbytné finanční prostředky, a tak započala realizace projektu. Jak se zdálo, vše bylo na dobré cestě, ale přesto zde číhala řada překážek, a chtě nechtě muselo dokonce dojít k odkladu projektu. Po dlouhých dvou letech se však s vypětím všech sil celého týmu muzeum otevřít podařilo.

Pár fotografií z přípravy muzea naleznete v naší galerii.