Novinky a články o Muzeu

Stále se u nás něco děje, a proto jsme se rozhodli se o to s Vámi podělit. V této sekci naleznete jak důležité informace přímo související s muzeem, tak i nejrůznější zajímavosti ze současnosti, ale i z historie.

Obecné | Aktuality o muzeu a výstavách

Zrestaurovaná socha sv. Leonarda našla své nové místo

14.12.2016 | Obecné
Ve středu 7. 12. 2016 byla v Kopáčkově domě slavnostně odhalena socha sv. Leonarda, respektive její kopie, která byla vyhotovena z důvodu špatného stavu originálu sochy. Originál sochy sv. Leonarda byl restaurován, ale její současný stav přesto nedovoluje umístit sochu do exteriéru. Na její původní místo ke kostelu Povýšení sv. Kříže tedy poputuje její replika.
Zrestaurovaná socha sv. Leonarda našla své nové místo

Slavnostní odhalení proběhlo za přítomnosti představitelů města, restaurátora a autora kopie sochy Mgr. Jaroslava Fuky a Mgr. Marie Kuldové z Národního památkového ústavu, kteří společně přestřihli pásku a symbolicky tak odkryli nově vyhotovenou kopii sochy sv. Leonarda.

Restaurování sochy započalo již v roce 2014. Od začátku však proces provázelo mnoho komplikací, a jak se v průběhu ukázalo, originál sochy není možné ani přes veškerou snahu odborníků umístit na její původní místo, jelikož by socha nebyla schopna odolat povětrnostním podmínkám. Z tohoto důvodu byla socha umístěna do Kopáčkova domu, jednoho z nejstarších a historicky významných domů v Dobříši.

Socha sv. Leonarda tak získala důstojné místo v prostorách, kde se nachází Muzeum Dobříš a Informační středisko města, které denně navštěvují desítky lidí. Starosta města Mgr. Stanislav Vacek a radní města pan Radek Vystyd, jsou potěšeni, že historické prostory Kopáčkova domu mohou poskytnout bezpečné a důstojné zázemí této významné památce. Obyvatelé města a návštěvníci Muzea Dobříš si tak mohou originál sochy prohlédnout zblízka a než bude kopie sochy umístěna ke kostelu Povýšení sv. Kříže, mohou také shledat několik rozdílů mezi originálem a kopií sochy, například ve vyhotovení srdce, které sv. Leonard drží v levé ruce. Legenda praví, že až Leonardovi vypadne srdce z ruky, bude konec světa.

Replika sochy sv. Leonarda vznikla díky dotaci ze Středočeského kraje, která pokryla necelou polovinu nákladů na vyhotovení kopie sochy.  Na restaurování originálu sochy pak získalo město dotace dvě. Nejdříve šlo o dotaci z Ministerstva kultury prostřednictvím ORP. Posléze se však ukázalo, že socha je opravdu ve velmi špatném stavu, a proto dalším krokem bylo poskytnutí dotace z Havarijního fondu Ministerstva kultury.

Mgr. Jaroslav Fuka v krátkosti popsal, jak proces restaurování žalostného stavu sochy probíhal a s jakými komplikacemi se od začátku potýkal. Potvrdil, že originál sochy prokazoval minimální soudržnost a byl skutečně ve velmi špatném stavu. V podobně kritickém stavu se nachází i socha sv. Judy Tadeáše, kterou by město Dobříš podle slov starosty města Dobříše Mgr. Stanislava Vacka rádo restaurovalo v příštím roce.

Mgr. Marie Kuldová z Národního památkového ústavu společně s autorem Jaroslavem Fukou poděkovali představitelům města Dobříše, kteří se o restaurování sochy a vyhotovení kopie zasloužili, že jim není lhostejný osud památek našeho města a snaží se o jejich zachování i pro budoucí generace.

Přidejte komentář k článku