Historie Židů v Dobříši

Židovská expozice nabídne celou řadu historických okamžiků, židovských osobností a památek, které mají kořeny ve městě Dobříši. A že je o čem vyprávět dokládá fakt, že první Židé zavítali do Dobříše již v 10. století. Od té doby hráli v dobříšský dějinách významnou roli a značně ovlivňovali jejich vývoj. Za svou dobu působení zde zřídili židovský hřbitov, s čímž souvisel vznik pohřebního bratrstva Chevra Kadiša. U dobříšského náměstí byla také vybudována synagoga, která se stala místem pro modlitby a náboženská studia. Mezi Židy se vyjímala celá řada význačných osobností a v neposlední řadě, právě díky Židům byla v Dobříši zavedena rukavičkářská výroba, která sklízela úspěch po několik let.

Historie Židovské komunity je úzce provázna s výrobou rukavic, a proto je Židovská část výstavy spojená právě s touto expozicí.

Více info zde

Historie Židů v Dobříši

Židovská expozice nabídne celou řadu historických okamžiků, židovských osobností a památek, které mají kořeny ve městě Dobříši. A že je o čem vyprávět dokládá fakt, že první Židé zavítali do Dobříše již v 10. století. Od té doby hráli v dobříšský dějinách významnou roli a značně ovlivňovali jejich vývoj. Za svou dobu působení zde zřídili židovský hřbitov, s čímž souvisel vznik pohřebního bratrstva Chevra Kadiša. U dobříšského náměstí byla také vybudována synagoga, která se stala místem pro modlitby a náboženská studia. Mezi Židy se vyjímala celá řada význačných osobností a v neposlední řadě, právě díky Židům byla v Dobříši zavedena rukavičkářská výroba, která sklízela úspěch po několik let.

Historie Židovské komunity je úzce provázna s výrobou rukavic, a proto je Židovská část výstavy spojená právě s touto expozicí.