Historie rukavičkářství

Leckdy se zapomíná, že se Dobříši říkávalo „město rukavic". A má to své opodstatnění. Rukavičkářská výroba bezesporu přispěla k významnému rozvoji města a ovlivnila mnohé životy místních občanů. Byla by proto škoda nechat jej s plynoucím časem upadnout v zapomnění.

Rukavičkářská expozice představí dobové fotografie, staré dokumenty, historické rukavice a nejrůznější artefakty, které s výrobou rukavic souvisí. Ve výstavních prostorách jsou k vidění také rukavičkářské stroje, které se používaly už kdysi, ale i dnes. Velkým lákadlem jsou připravované workshopy, v rámci kterých mohou návštěvníci na vlastní oči spatřit celý výrobní postup rukavic.

Muzeum tohoto formátu v Dobříši - městě rukavic do nedávna chybělo. Převážná část je věnována rukavičkářství, ale nejen to si v muzeu zaslouží své místo. Zaměřili jsme se i na další důležité oblasti provázané s historií našeho města.

Historie rukavičkářství

Leckdy se zapomíná, že se Dobříši říkávalo „město rukavic". A má to své opodstatnění. Rukavičkářská výroba bezesporu přispěla k významnému rozvoji města a ovlivnila mnohé životy místních občanů. Byla by proto škoda nechat jej s plynoucím časem upadnout v zapomnění.

Rukavičkářská expozice představí dobové fotografie, staré dokumenty, historické rukavice a nejrůznější artefakty, které s výrobou rukavic souvisí. Ve výstavních prostorách jsou k vidění také rukavičkářské stroje, které se používaly už kdysi, ale i dnes. Velkým lákadlem jsou připravovanéworkshopy, v rámci kterých mohou návštěvníci na vlastní oči spatřit celý výrobní postup rukavic.

Muzeum tohoto formátu v Dobříši - městě rukavic do nedávna chybělo. Převážná část je věnována rukavičkářství, ale nejen to si v muzeu zaslouží své místo. Zaměřili jsme se i na další důležité oblasti provázané s historií našeho města.