Expozice Ludvíka Kopáčka

Tato expozice se věnuje historii rodu Kopáčků, kteří jsou s městem Dobříš neodmyslitelně spjati. Ludvík Kopáček, který byl jedním z nejvýznamnějších dobříšských rodáků, sehrál v historii města z pozice městského tajemníka velmi důležitou roli. Expozice se ohlíží také za historií Kopáčkova domu, v jehož prostorách se Muzeum Dobříš nachází.

Expozice Ludvíka Kopáčka

Tato expozice se věnuje historii rodu Kopáčků, kteří jsou s městem Dobříš neodmyslitelně spjati. Ludvík Kopáček, který byl jedním z nejvýznamnějších dobříšských rodáků, sehrál v historii města z pozice městského tajemníka velmi důležitou roli. Expozice se ohlíží také za historií Kopáčkova domu, v jehož prostorách se Muzeum Dobříš nachází.