Expozice Muzea Dobříš

Expozice muzea prolíná několik oblastí, které jsou úzce svázány s historií města Dobříše. Rozsáhlá část muzea je věnována právě rukavičkářské výrobě, která byla dominantním dobříšským řemeslem po celá desetiletí. A právě za rozvoj zdejšího rukavičkářství můžeme vděčit Židům, kterým je věnována jedna z částí expozice. Své místo zde zaujímá i město Dobříš jako takové, historie zdejšího vodohospodářství a také osobnost Ludvíka Kopáčka, významného dobříšského rodáka.

Historie Židů v Dobříši

Židovská expozice nabídne celou řadu historických okamžiků, židovských osobností a památek, které mají kořeny ve městě Dobříši. A že je o čem vyprávět dokládá fakt, že první Židé zavítali do Dobříše již v 10. století. Od té doby hráli v dobříšský dějinách významnou roli a značně ovlivňovali jejich vývoj. Za svou dobu působení zde zřídili židovský hřbitov, s čímž souvisel vznik pohřebního bratrstva Chevra Kadiša. U dobříšského náměstí byla také vybudována synagoga, která se stala místem pro modlitby a náboženská studia. Mezi Židy se vyjímala celá řada význačných osobností a v neposlední řadě, právě díky Židům byla v Dobříši zavedena rukavičkářská výroba, která sklízela úspěch po několik let.

Historie Židovské komunity je úzce provázna s výrobou rukavic, a proto je Židovská část výstavy spojená právě s touto expozicí.

Více info zde

Historie Židů v Dobříši

Galerie expozice

Historie Města Dobříše

Městská expozice zavede návštěvníky do dávných dob, až k samotnému vzniku města. Proč se vlastně Dobříš jmenuje Dobříš? Jak se zde v průběhu dějiny vyvíjely a jak se zde žilo dříve? Odpověď na tyto a další otázky týkající se historie města a jeho významných událostí a osobností zodpoví právě tato expozice. Její součástí je také gotický oltář z konce 14. stoletíkeramický model starého pivovaru a řada dalších zajímavých exponátů.

Historie Města Dobříše

Galerie expozice

Historie vodohospodářství

Ve vodohospodářské expozici se návštěvníci dozví zajímavosti o vodovodech, vodstvech a o všem, co souvisí s vodou a jejím čištěním. V rámci jednotlivých částí expozice naleznete povídání o úplně prvním vodovodu ve městě Dobříš, historii vodohospodářského řemesla a o zdejší čistírně odpadních vod. Výjimečnou podívanou zajistí interaktivní model, který názorně ukáže, jak funguje celý proces čištění vody, a vysvětlí způsob získávání pitné vody. V praxi mohou zdejší obyvatelé této technologii vděčit za pitnou vodu, která se dostává do jejich domovů.

Historie vodohospodářství

Galerie expozice

Expozice Ludvíka Kopáčka

Tato expozice se věnuje historii rodu Kopáčků, kteří jsou s městem Dobříš neodmyslitelně spjati. Ludvík Kopáček, který byl jedním z nejvýznamnějších dobříšských rodáků, sehrál v historii města z pozice městského tajemníka velmi důležitou roli. Expozice se ohlíží také za historií Kopáčkova domu, v jehož prostorách se Muzeum Dobříš nachází.

Expozice Ludvíka Kopáčka

Galerie expozice

Kalendář akcí a výstav muzea

duben 2020

st čt so ne po út st čt so ne po út st čt so ne po út st čt so ne po út st čt  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

květen 2020

so ne po út st čt so ne po út st čt so ne po út st čt so ne po út st čt so ne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

červen 2020

po út st čt so ne po út st čt so ne po út st čt so ne po út st čt so ne po út  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30